• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Бібліотека

Бібліотека ел.адреса блогу http://libpiddubne.blogspot.com/

Завітайте до нашої бібліотеки!

Бібліотека Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ст. в своїй роботі керується такими нормативними документами: Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Положенням «Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Бібліотека в школі – центр інформаційно-освітнього життя, важлива частина полікультурного простору освіти; вона свідомо вносить свій вклад в збереження і розвиток культурних цінностей, норм і форм діяльності, спрямованої на розвиток образного мислення, уяви, творчих здібностей. Ефективності бібліотечної роботи сприяє значний потенціал:

– фонд, орієнтований на навчальні і освітні потреби;

– довідково-бібліографічний апарат, який допомагає формуванню навиків пошуку інформації;

– приміщення, що дозволяє вести групову та індивідуальну роботу з читачами;

– можливість постійного партнерства з учителями.

Завдання бібліотеки – широка комунікативна та інтегративна діяльність, сприяння творчому розвитку школярів як у засвоєнні предметів шкільної програми, так і в позашкільній діяльності, адже наші діти вивчають основи музичної культури, танцюють, співають, грають на різних музичних інструментах, ведуть історично-пошукову роботу в гуртках, займаються науково-дослідницькою роботою в МАН. Гідне інформаційне забезпечення - завдання шкільної бібліотеки. Сюди звертаються школярі всіх вікових груп –молодша, середня ланка та старша, з різних за соціальними умовами сімей, різні за особистими інтересами, обдаруваннями і здібностями, випускники минулих років та батьки учнів. Саме шкільні бібліотекарі, озброєні знаннями вікової психології, вимог сучасної середньої освіти, системи педагогічних інновацій свого навчального закладу, являються тією ланкою, що має професійно створити джерело інформаційної культури для школярів, їх батьків та педагогів.

Відповідно штатному розкладу в шкільній бібліотеці працює 1 працівник:

1) Кравченко Алла Олексіївна: освіта – середня спеціальна (Донецьке культ просвітучилище) ), стаж бібліотечної роботи – 24 роки, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії , навантаження - 0,5 ставки. Бібліотекар вчасно підвищує рівень фахових знань та вмінь ІКТ на курсах при І ППО, володіє державною мовою.

Бібліотека розміщується в приміщенні школи площею 51 кв.м на другому поверсі , читальний зал поєднаний з абонементом.

Книги розташовані на 5 стелажах за галузями відповідно таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації, оформлені поличковими розподільниками. Галузевий фонд придбаний в основному за рахунок державних коштів, зараз поповнюється книгами, подарованими читачами, замінами за загублені. Косметичний ремонт приміщення робиться кожного року.

В читальному залі 5 столів зі стільцями, в бібліотеці - 5 книжкових шаф, кафедра з читацькими формулярами, робочий письмовий стіл бібліотекаря, комп’ютер (з’явився в 2012 р.). Підручники розміщуються окремо, на двох стелажах, розміщені по класам.

Забезпеченість навчального процесу підручниками

Заявки на підручники подаються в визначений термін з урахуванням пропозицій учителів щодо замовлення підручників. Облік отримання підручників здійснюється правильно. Оновлення фонду підручників та навчальних посібників відбувається регулярно.

Забезпеченість підручниками навчально-виховного процесу – 100%. Забезпеченість навчальними посібниками предметів варіативної складової – 100%. В бібліотеці є додаткова література з предметів інваріантної складової, науково-методична літератури, енциклопедії, довідники.

Тісна співпраця бібліотекаря й вчителя йде на користь обом сторонам. Учителям це допома­гає ефективніше прилучати дітей до самоосвітньої діяльності. Щодо бібліотекаря, то зв'язок з учите­лем сприяє встановленню «тіснішого контакту» зі шкільною програмою для подальшої індивіду­альної роботи з дітьми. Підвищенню ефективності роботи бібліотеки сприяє створення тематичних папок за всіма напрямами навчально-виховного процесу, тематичних картотек, які використову­ються учнями й вчителями.

Тому бібліотекар велику увагу приділяє вихованню читацьких інтересів, самостійному пошуку необхідної інформації, виробленню навичок самоосвітньої роботи та збереженню книг.

Основними завданнями роботи бібліотеки школи є:

· Інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу школи у засвоєнні як програмових, так і позапрограмових вимог, самоосвіті.

· Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи.

· Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача.

· Сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості, усвідомлення свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

· Всебічне сприяння підвищенню фахової педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.

· Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистих потреб користувачів в організації дозвілля, у профорієнтаційному визначенні.

· Виховання в учнів інформаційної культури, сталого прагнення пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.

· Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця з мережею бібліотек інших систем і відомств.

У навчальному процесі використовуються підручники і посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Літературний фонд використовується для забезпечення інваріантної та варіативної складових навчального плану.

Кiлькiсть переглядiв: 635

Коментарi